Novosti

Za obdobje:
-
Prikaži
Datum
Verzija
Modul
Opis
18.2.2018 22:18:28
5.5.17.2887
OS
Pri kniženju amortizacije program upošteva vse dimenzije v ključu za delitev stroškov.
18.2.2018 22:17:47
5.5.17.2887
Norm
Omogočen je prenos postavk rezervacije preko odložišča v sestavnico artikla.
15.2.2018 21:13:14
5.5.16.2886
BiHFisk
Izdelava reklamiranega fiskalnega računa za BiH verzijo v 5.5 ni delovala. Popravljeno.
13.2.2018 22:18:30
5.5.15.2885
Termin
V terminiranju je na voljo preračun terminiranih operacij delovnega mesta. Funkcija je zelo uporabna, če se naknadno spreminja koledar delovnega mesta.
13.2.2018 22:17:16
5.5.15.2885
NarMat
Pri vnosu naročila materiala lahko uporabnik preko veznega dokumenta prenaša tudi postavke s plana proizvodnje. Funkcija je uporabna pri delu s kooperanti.
13.2.2018 22:15:32
5.5.15.2885
OS
V register OS lahko uporabnik za vsako OS vpiše tudi nabavno vrednost #2, ki se uporablja za vnos davčne amortizacije. Dosedaj je bila nabavna vrednost za poslovno in davčno amortizacijo enaka, sedaj pa si uporabnik lahko vpiše tudi različne.
11.2.2018 22:17:25
5.5.13.2883
Proizv
V analizo dokumentov z vrtilno tabelo so dodane količine v količini embalažnih količin 1,2, in 3.
11.2.2018 22:17:19
5.5.13.2883
NabMat
V analizo dokumentov z vrtilno tabelo so dodane količine v količini embalažnih količin 1,2, in 3.
11.2.2018 22:17:12
5.5.13.2883
NabBlaga
V analizo dokumentov z vrtilno tabelo so dodane količine v količini embalažnih količin 1,2, in 3.
11.2.2018 22:15:38
5.5.13.2883
RLista
V modulu Rabatne liste je na voljo nova funkcija - Analiza rabatov in popustov - ki za vsak artikel za vsakega kupca pokaže popust in rabat ter veljavnost rabatne/popustne liste.
9.2.2018 14:37:17
5.0.12.2882
SKDFA
Občasna napaka pri vnosu nove fakture, kadar je vključen parameter za avtomatično shranjevanje opravila iz prejete fakture. Popravljeno.
9.2.2018 14:36:22
5.0.12.2882
Report
Predelan urejevalnik poročil. V 5.5 je povzročal težave in občasno ni dovolil shranjevanja poročila.
8.2.2018 22:04:08
5.5.11.2881
KalkMP
V internih izdajah MP program ni sam poiskal sarž pri vključenem parametru pri prenosu postavk z veznega dokumenta - internega naročila. Urejeno.
8.2.2018 22:03:19
5.5.11.2881
Proizv
Nov parameter pri obračunu nedovršene proizvodnje, s katerim lahko definiramo, da za obračun upoštevamo samo materiale in izdelke, polizdelki ne vplivajo na obračun in dejansko so nedovršena proizvodnja.
8.2.2018 22:01:56
5.5.11.2881
Termin
V terminiranju delovnih nalogov program sedaj upošteva koeficient v delovnem koledarju DM.
7.2.2018 23:12:19
5.5.10.2880
Norm
V normativih obstaja izpis "potrebe materiala za izdelek". V ta izpis je dodana možnost vnosa količine tega izdelka, za katerega nas zanimajo potrebe.
7.2.2018 23:11:13
5.5.10.2880
OD2003
Pri izdelavi iRek obrazce se od 26.1.2018 v polje M08 vpisuje proporcionalen znesek glede na redne ure in boleznine. Urejeno.
7.2.2018 23:09:41
5.5.10.2880
SKKompen
V kartici partnerja za medsebojno kompenzacijo je bil izključen gumb za izdelavo dokumenta. Popravljeno.
7.2.2018 23:08:57
5.5.10.2880
KPP
Za vsak status opravila se v šifrantu lahko določi, če naj pri tem statusu naloge program ponudi prvo odgovorno osebo s spiska oseb ali ne.
3.2.2018 13:11:34
5.5.9.2879
Kontakti
V pregledu kontaktov je omogočeno hitro iskanje s F12.
3.2.2018 13:11:06
5.5.9.2879
DNalog
Pri pripravi internega naročila iz razpisa materiala se prenese tudi vrstni red sarž, če je ta v razpisu definiran.
2.2.2018 14:41:57
5.5.9.2879
SKDFA
Pri vnosu prejete fakture se v opis opravila prenese tudi šifra strokovnega mesta.
2.2.2018 14:40:47
5.5.9.2879
OD2003
Spremenjena izdelava Rek obrazca in nekaj formul, da je sedaj možen en obračun plače za detaširane delavce, ki so ves mesec v tujini.
30.1.2018 12:42:57
5.5.7.2875
BlagMP
V šifrant poslovnih prostorov je dodana funkcija "Odjava poslovnega prostora", s katero na FURS odjavite poslovni prostor, ko je zaprt.
30.1.2018 12:41:18
5.5.7.2875
GK
Pri kreiranju temeljnic za zapiranje stroškov in prihodkov/odhodkov si lahko uporabnik sam izbere, če želi imeti v datumu DUR zapisano tudi uro.
25.1.2018 14:36:18
5.5.6.2874
ODDurs
V pregledu podatkov za dohodnino delavcev so dodane kolone stroškovno mesto, delovno mesto in oddelek delavca. Priročno za filtriranje in sortiranje.
25.1.2018 14:35:16
5.5.6.2874
KalkCeneVP
V vnosu kalkulacije cene VP lahko uporabnik spreminja cene v različnih cenikih. Program sedaj pravilno prebere staro kalkulacijo na izbranem ceniku.
25.1.2018 14:34:00
5.5.6.2874
BlagMP
V nastavitvah TouchBlagajne program pusti nastavitve skina, če gumb nima definirane svoj barve, drugače pa barva povozi nastavitve skina.
24.1.2018 20:02:00
5.5.5.2873
Prodaja
V čarovnike za knjiženje izdanih računov so dodana polja za konte za rabate. Uporabnik lahko določi, da se obračunani rabati knjižijo na odhodke. Če konto ni vpisan, pomeni, da uporabnik tega ne želi in se bodo na konte prihodkov knjižili neto prodajne vrednosti.
24.1.2018 19:57:15
5.5.5.2873
PlanProd
V analizi realizacije plana prodaje lahko uporabnik primerja tudi osnovno vrednost in rabate.
24.1.2018 19:56:11
5.5.5.2873
NabBlaga
Na interno naročilo blaga je vrnjeno polje za vnos željenega dobavnega roka.
24.1.2018 19:55:56
5.5.5.2873
NabMat
Na interno naročilo materiala je vrnjeno polje za vnos željenega dobavnega roka.
22.1.2018 21:20:29
5.5.4.2871
OD2003
Manjša sprememba v izpisu dohodnine na matrični tiskalnik.
21.1.2018 12:52:51
5.5.3.2870
Kadr
V pregledu dopustov delavcev je na voljo funkcija Storno neporabljenega lanskega dopusta, ki delavcem zapiše količino lanskega dopusta, ki jim je propadel, ker ga niso porabili do 30.6. Podatek lahko administrator kadrovskih podatkov popravi.
21.1.2018 12:51:42
5.5.3.2870
Kadr
V pregledu dopustov delavcev je na voljo nova kolona - Izgubljen lanski dopust - kamor se zapiše količina lanskega dopusta, ki je delavec ni porabil do 30.6 in mu je propadla.
21.1.2018 12:49:34
5.5.3.2870
Prisot
V karticah prisotnosti je dodana nastavitev pravice uporabnika, da vidi samo svoje prijave ali prijave svojega oddelka ali vse prijave.
21.1.2018 12:48:33
5.5.3.2870
Sistem
Od tega builda naprej je možno storniranje zaključitev označenih dokumentov. Dosedaj je bila možna zaključitev označenih, storno zaključitve se je pa lahko delal samo eden po eden.
21.1.2018 12:46:28
5.5.3.2870
NarProd
V prejetem naročilu je na voljo nova funkcija - Razbij postavko - s katero lahko uporabnik razdeli količino enega artikla na postavki na več postavk. Funkcija je uporabna pri planiranju in iskanju optimalnih datumov odpreme.
19.1.2018 13:55:03
5.5.2.2869
eRacun
Nastavite za eRačune so sedaj shranjene za vsakega uporabnike posebej.
19.1.2018 13:53:57
5.5.2.2869
OD2003
Pripravljen je izpis dohodine za matrični tiskalnik.
19.1.2018 13:53:23
5.5.2.2869
Norm
Zgodovina sestavnice sedaj pokaže spremembe samo v sestavnici izbrane variante. Dosedaj je namreč kazal spremembe vseh variant.
19.1.2018 13:51:02
5.5.2.2869
eRacun
Pri pripravi eRačuna za pošiljanje po mailu, program avtomatično odpre nov mail. V naslov zadeve se sedaj zapiše tekst Račun in številka računa.
19.1.2018 13:48:41
5.5.2.2869
KalkVP
Pri prenosu potrditve naročila v prevzem blaga VP s funkcijo F3 (prenos v prevzem) je program "pokvaril" PC, če je bila potrditev v tuji valuti. Popravljeno.
19.1.2018 13:45:19
5.5.2.2869
DelNalog
Nova funkcija v modulu Delovni nalogi - Sprememba obdobja izdelave, s katero lahko uporabnik enostavno zamenja predviden datum začetka in rok izdelave vsem označenim nalogom.
19.1.2018 13:43:52
5.5.2.2869
AvRacun
Odpravljena napaka pri vnosu novega avansnega računa, ki je bila v programu od builda 2865.
19.1.2018 13:42:08
5.5.2.2869
Artikel
Če uporabnik pri potrditvi vnosa artikla dobi napako, da je kakšno polje obvezen podatek, sedaj ostane v tem oknu, da lahko doda manjkajoče podatke in še 1x potrdi vnos.